Exekuce v důchodu: Na co všechno vám mohou sáhnout?

0
156
hands of a senior woman counting Russian banknotes

Těšili jste se, že odchodem do důchodu se zbavíte exekuce? Realita je ale bohužel jiná. Penze je oficiálně uznána jako příjem, ze kterého lze provádět exekuční srážky. Postupné splácení dluhů tak bude ve většině případů i nadále ovlivňovat váš měsíční příjem. Navíc stále narůstá počet penzistů, které navštíví exekutor. O jakou maximální částku můžete následkem exekuce přijít a kdy nesmí být srážka provedena?

Co vede k exekuci v důchodu?

Důvody pro výkon exekučních srážek z příjmu jsou v případě důchodců stejné jako u zaměstnanců. Exekucí tedy předchází situace, kdy člověk dobrovolně nezaplatí částku, kterou je povinen zaplatit. Konkrétní důvody mohou být různorodé, ale nejčastěji se v praxi setkáte s neplacením:

výživného na dítě,
daní a poplatků,
pojistného na sociální nebo zdravotní pojištění,
soukromé půjčky,
půjčky od banky nebo nebankovky.
Hlavním rozdílem z hlediska realizace exekučních srážek je to, kdo je za jejich provedení zodpovědný. Pokud je dlužník zaměstnán, musí je provádět zaměstnavatel. Odchodem do důchodu se tato povinnost přesouvá na Sociální pojišťovnu. V obou případech jsou srážky nařízeny příslušným orgánem, většinou soudním exekutorem. Sociální pojišťovna, stejně jako zaměstnavatel, nemá právo řešit okolnosti příkazu, prostě musí srážku provést.

Změny v důchodových exekučních srážkách

ledna 2022 začala platit změna rozsahu srážek ze mzdy. Jde o rozhodnutí ministerstva spravedlnosti, jehož následkem se na začátku roku musely přehodnotit exekuční srážky z důchodů. V kombinaci s novým systémem valorizace důchodů se tato změna projeví snížením, někdy až úplným zrušením srážek z penze.
Minimální výše důchodu

Důležitým údajem při výpočtu maximální možné exekuční srážky z penze je životní minimum pro zletilou fyzickou osobu. Aktuálně platná hodnota na období 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022 je určena na 218,06 €.

Pokud jste dlužníkem a jde o nepřednostní pohledávku, i přes exekuci budete mít garantovaný příjem v hodnotě 140% ze životního minima, tedy 305,28 €. Pokud se však exekuční srážky týkají přednostní pohledávky, základní částka důchodu je stanovena na 100% ze životního minima, tedy 218,06 €.

Díky základní částce neboli minimální výši důchodu se může stát, že exekuční srážka nebude provedena. Tato situace by nastala tehdy, kdyby srážka znamenala, že exekutor bude brát peníze ze stanovené základní částky.

Vyživované osoby

Spodní hranice nároku na důchod během exekuce se posouvá směrem vzhůru s každou osobou, jejíž příjemce penze poskytuje výživné. Může to být manžel, manželka, případně děti dlužníka. K základní částce se tedy připočte 50% ze životního minima, čili 152,64 € na každého vyživovaného.

Srážka na výživné na nezletilé dítě

Z hlediska určení základní částky nastává specifická situace v případě, že se exekuční srážka provádí na úhradu výživného. Tehdy je základní výše důchodu stejná jako před 1. 1. 2022, tedy 91,58 €. Zvyšuje se však částka, která se k základu přičte na každou osobu, jejíž dlužník poskytuje výživné. Z původních 38,15 € se zvýšila na 76,32 €.

Elderly russian woman sits in a house near the window.

Přednostní pohledávky

První bod určování základní částky důchodového příjmu dlužníka se týká dělení pohledávek na přednostní a nepřednostní. Proto je dobré vědět, pod kterou kategorii patří váš dluh, pokud nějaký máte. Mezi přednostní pohledávky patří například:

výživné,
náhrada škody způsobené ublížením na zdraví,
náhrada škody způsobené úmyslným trestným činem,
pohledávky daní, poplatků, cel,
pojistné na zdravotní a sociální pojištění,
příspěvky na starobní důchodové spoření.

Předchozí článekRuské společnosti Rosatom a Nornickel plánují společný projekt lithia
Další článekNejvětší finanční podvody v dějinách